vriend is erg belangrijk voor ons

"Нам очень важен друг"

hoe belangrijk is een vriend in het leven: een vriend, hij is altijd belanhrijk in vriendshap in hulp en in veel andere dingen.Met wie zij vrienden zijn: ditzijn degenen die als vertrouwde geheimen kunnen worden beschouwd, degene die op moeilijk moment komt. Wat is het veerschil tussen vriendschap en vriendschap: het onderscheidt zich door trouw aan woorden en daden .


Насколько важен друг в жизни: друг, он всегда важен в дружбе в помощи и во многих других вещах. С кем они друзья: это те, кого можно считать доверенными секретами, тем, кто приходит в трудное время. В чем разница между дружбой и дружбой: она отличается верностью словам и делам.